บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
��������������������������������������� ��������������������������������� CAT
CATERPILLAR รุ่น 916
CATERPILLAR รุ่น 926 E
CATERPILLAR รุ่น 936
CATERPILLAR รุ่น 950 F


CATERPILLAR รุ่น 916
ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถตักล้อยางยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 916

ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถตักล้อยางยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 916

การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา หลังจากการหมดการรับประกันเครื่องจักรใหม่

การให้บริการ ทุก ๆ 250 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน S.O.S.

เก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่องเพื่อส่งตัวอย่างตรวจสอบตามกระบวนการทางเคมี ( ใช้น้ำยาตรวจสอบ)

น้ำมันเครื่อง และไส้กรอง

เปลี่ยน

ท่อยางระบบหล่อเย็น

ตรวจสอบ

ระบบส่งกำลัง

อัดจาระบีเพลาส่งกำลัง

ระบบปรับอากาศ

ตรวจสอบ

สายพานพัดลม/ไดชาร์จ

ตรวจสอบ/ปรับแต่ง

ระบบเบรก

ตรวจสอบ

ลูกปืนพัดลม

อัดจาระบี

ระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่

ตรวจสอบ

การให้บริการ ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตรวจเช็คตามรายการทำบริการ 250 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน S.O.S.

เก็บตัวอย่างน้ำมันจาก ระบบไฮดรอลิค, ดิ๊ฟเฟอเรนเชียล, เฟืองท้าย และระบบส่งกำลัง

ส่งตัวอย่างตรวจสอบตามกระบวนการทางเคมี

ระบบไฮดรอลิค

เปลี่ยนชุดไส้กรอง

ระบบเชื้อเพลิง

เปลี่ยนไส้ในของไส้กรอง/เปลี่ยนกรองดักน้ำ

ระบบส่งกำลัง

เปลี่ยนชุดไส้กรอง

ฝาปิดท่อและตระแกรงท่อเติมเชื้อเพลิง

ทำความสะอาดตระแกรง

ตัวกรองระบบไอก้นอ่างของเครื่องยนต์

ทำความสะอาด

การให้บริการ ทุก ๆ 1,000 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตามการให้บริการทุก ๆ 500 ชั่วโมง

น้ำยาปรับสภาพน้ำในระบบหล่อเย็น

เติมน้ำยา ปรับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

ระบบส่งกำลัง

เปลี่ยนน้ำมันทรานสมิชชั่น

ตระแกรงกรองระบบส่งกำลัง

ทำความสะอาดตระแกรง

จุดหมุนและโครงสร้างต่าง ๆ

ตรวจสอบ/หล่อลื่น

วาล์วของเครื่องยนต์

ปรับแต่ง

ระบบนำอากาศ

เปลี่ยนไส้กรองตัวนอก, ทำความสะอาดไส้กรองตัวใน

 

การให้บริการ ทุก ๆ 2,000 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตามการให้บริการทุก ๆ 1,000 ชั่วโมง

ระบบไฮดรอลิก

เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก

ระบบดิ๊ฟเฟอเรนเชียลและเฟืองท้าย

เปลี่ยนน้ำมันดิ๊ฟเฟอเรนเชียลและเฟืองท้าย

ระบบนำอากาศ

เปลี่ยนไส้กรองตัวใน

 

รายการอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

PREVENTIVE MAINTENANCE PARTS & OIL PART LIST

MODEL : CATERPILLAR 916

PM. 250 -2,000 Hrs.

ITEM

DESCRIPTION

PART NO.

QTY [UNIT]

AT 250 HOURS การทำบริการที่ 250 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L (น้ำมันเครื่อง)

3E-9900

1

AT 500 HOURS การทำบริการที่ 500 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

3

FUEL FILTER SECONDARY (กรองโซล่า)

1R-0750

1

4

WATER SEPARATOR ELEMENT (กรองโซล่าดักน้ำ)

151-2409

1

5

TRANSMISSION OIL FILTER (กรองเกียร์)

1R-0746

1

6

SEAL-O-RING [TRANSMISSION]

2M-2561

1

7

BREATHER SEAL

4L-9564

1

8

HYDRAULIC OIL FILTER (น้ำมันไฮดรอลิค)

1R-0722

1

9

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L (น้ำมันเครื่อง)

3E-9900

1

AT 750 HOURS การทำบริการที่ 750 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

3

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

1

AT 1,000 HOURS การทำบริการที่ 1,000 ชั่วโมง

1

CAT EXTENDER

119-5152

1

2

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

3

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

4

FUEL FILTER SECONDARY

1R-0750

1

5

WATER SEPARATOR ELEMENT

151-2409

1

6

TRANSMISSION OIL FILTER

1R-0746

1

7

SEAL-O-RING [TRANSMISSION]

2M-2561

1

8

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

1

9

BREATHER SEAL

4L-9564

1

10

PRIMARY AIR FILTER

6I-2499

1

11

COVER VALVE GASKET

7C-7956

1

12

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

13

TRANSMISSION OIL [TDTO 50] 18L

9X-2012

2

14

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

9

AT 1,250 HOURS การทำบริการที่ 1,250 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

3

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

1

AT 1,500 HOURS การทำบริการที่ 1,500 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER (กรองเครื่อง)

1R-0714

1

3

FUEL FILTER SECONDARY

1R-0750

1

4

WATER SEPARATOR ELEMENT

151-2409

1

5

TRANSMISSION OIL FILTER

1R-0746

1

6

SEAL-O-RING [TRANSMISSION]

2M-2561

1

7

BREATHER SEAL

4L-9564

1

8

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

1

9

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

9

10

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

AT 1,750 HOURS การทำบริการที่ 1,750 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER

1R-0714

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

3

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

1

AT 2,000 HOURS การทำบริการที่ 2,000 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER

1R-0714

1

3

FUEL FILTER SECONDARY

1R-0750

1

4

WATER SEPARATOR FILTER

151-2409

1

5

TRANSMISSIION OIL FILTER

1R-0746

1

6

SEAL-O-RING [RANSMISSION]

2M-2561

1

7

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

1

8

BREATHER SEAL

4L-9564

1

9

COVER VALVE GASKET

7C-7956

1

10

PRIMARY AIR FILTER

6I-2499

1

11

SECONDARY AIR FILTER

6I-2500

1

12

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

1

13

TRANSMISSION OIL [TDTO 50] 18L

9X-2012

2

14

HYDRAULIC OIL [HYDO 30] 18L

100-7017

3

15

DIFFERENTIAL & FINAL DRIVE [TDTO 50] 18L

9X-2012

3

16

S.O.S. OIL SAMPLING

MM90032

9

 


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.