บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
��������������������������������������� ��������������������������������� CAT
CATERPILLAR รุ่น 916
CATERPILLAR รุ่น 926 E
CATERPILLAR รุ่น 936
CATERPILLAR รุ่น 950 F


CATERPILLAR รุ่น 950 F
ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถตักล้อยางยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 950F

ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถตักล้อยางยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 950F

การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา หลังจากการหมดการรับประกันเครื่องจักรใหม่

การให้บริการทุก ๆ 250 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน S.O.S.

เก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง และไส้กรอง

เปลี่ยน

ระบบเบรก

ตรวจสอบ

ท่อยางระบบหล่อเย็น

ตรวจสอบ

ระบบปรับอากาศ

ตรวจสอบ

แบตเตอรี่

ตรวจสอบ

ระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่

ตรวจสอบ

สายพานพัดลม/ไดชาร์จ

ตรวจสอบ/ปรับแต่ง

ระบบส่งกำลัง

อัดจาระบีเพลาส่งกำลัง

การให้บริการทุกๆ 500 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตามการให้บริการทุก ๆ 250 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน S.O.S.

เก็บตัวอย่างน้ำมันจาก ระบบไฮดรอลิก, ดิ๊ฟเฟอเรนเชียล/เฟืองท้าย และระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลัง

เปลี่ยนชุดไส้กรอง

ระบบไฮดรอลิก

เปลี่ยนชุดไส้กรอง

ระบบเชื้อเพลิง

ทำความสะอาดไส้กรองตัวนอกและเปลี่ยนไส้ในของไส้กรองตัวบน-ล่าง

ตัวกรองระบบไอก้นอ่างของเครื่องยนต์

ทำความสะอาด

ฝาปิดท่อและตระแกรงท่อเติมเชื้อเพลิง

ทำความสะอาดตระแกรง

การให้บริการทุกๆ 1,000 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตามการให้บริการทุก ๆ 500 ชั่วโมง

น้ำยาปรับสภาพน้ำในระบบหล่อเย็น

เติมน้ำยา Cat Extender

ระบบส่งกำลัง

เปลี่ยนน้ำมันทรานสมิชชั่น

ตระแกรงกรองระบบส่งกำลัง

ทำความสะอาดตระแกรง

ลูกปืนเพลาขับ

หล่อลื่น/อัดจาระบี

จุดหมุนและโครงสร้างต่าง ๆ

ตรวจสอบ/หล่อลื่น

ระบบนำอากาศ

เปลี่ยนไส้กรองตัวนอก, ทำความสะอาดไส้กรองตัวใน

ตรวจสอบเครื่องจักร

TA-1

การให้บริการทุกๆ 2,000 ชั่วโมง

รายการ

แนวทางการทำบริการ

ดำเนินการตามการให้บริการทุก ๆ 1,000 ชั่วโมง

ระบบดิ๊ฟเฟอเรนเชียลและเฟืองท้าย

เปลี่ยนน้ำมันดิ๊ฟเฟอเรนเชียลและเฟืองท้าย

ระบบไฮดรอลิก

เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก

วาล์วของเครื่องยนต์

ปรับแต่ง

ระบบนำอากาศ

เปลี่ยนไส้กรองตัวใน

ทดสอบเครื่องจักร

TA-2

 

 

 

รายการอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

PREVENTIVE MAINTENANCE PARTS & OIL PART LIST

MODEL: CATERPILLAR 950F

PM. 250 -2,000 Hrs. .

ITEM

DESCRIPTION

PART NO.

QTY [UNIT]

AT 250 HOURS การทำบริการที่ 250 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

3

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

1

AT 500 HOURS การทำบริการที่ 500 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

3

TRANSMISSION OIL FILTER

9T-9054

1

4

BREATHER SEAL

4L-9564

1

5

FUEL FILTER SECONDARY [UPPER]

1R-0751

1

6

FUEL FILTER SECONDARY [LOWER]

1R-0753

1

7

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

2

8

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

9

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

5

AT 750 HOURS การทำบริการที่ 750 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

3

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

1

AT 1,000 HOURS การทำบริการที่ 1,000 ชั่วโมง

1

CAT EXTENDER

119-5152

1

2

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

3

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

4

TRANSMISSION OIL FILTER

9T-9054

1

5

BREATHER SEAL

4L-9564

1

6

FUEL FILTER SECONDARY [UPPER]

1R-0751

1

7

FUEL FILTER SECONDARY [LOWER]

1R-0753

1

8

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

2

9

PRIMARY AIR FILTER

6I-2501

1

10

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

11

TRANSMISSION OIL [TDTO 50]

9X-2012

3

12

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

5

AT 1,250 HOURS การทำบริการที่ 1,250 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

3

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

1

AT 1,500 HOURS การทำบริการที่ 1,500 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

3

TRANSMISSION OIL FILTER

9T-9054

1

4

BREATHER SEAL

4L-9564

1

5

FUEL FILTER SECONDARY[UPPER]

1R-0751

1

6

FUEL FILTER SECONDARY[LOWER]

1R-0753

1

7

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

2

8

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

9

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

5

AT 1,750 HOURS การทำบริการที่ 1,750 ชั่วโมง

1

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

2

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

3

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

1

AT 2,000 HOURS การทำบริการที่ 2,000 ชั่วโมง

1

MPGM GREASE [NLGI No.2]

5P-0960

1

2

ENGINE OIL FILTER

1R-0739

1

3

TRANSMISSIION OIL FILTER

9T-9054

1

4

BREATHER SEAL

4L-9564

1

5

FUEL FILTER SECONDARY[UPPER]

1R-0751

1

6

FUEL FILTER SECONDARY[LOWER]

1R-0753

1

7

HYDRAULIC OIL FILTER

1R-0722

2

8

PRIMARY AIR FILTER

6I-2501

1

9

SECONDARY AIR FILTER

6I-2502

1

10

COVER VALVE GASKET

119-2940

1

11

CAT ENGINE OIL [DEO CH-4] 18L

3E-9900

2

12

TRANSMISSION OIL [TDTO 50] 18L

9X-2012

3

13

DIFFERENTIAL & FINAL DRIVE [TDTO 50] 18L

9X-2012

4

14

HYDRAULIC OIL [HYDO 30] 18L

100-7017

5

15

S.O.S. OIL ANALYSIS

MM90032

5


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.