บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
การบำรุงรักษา รถตักล้อยาง CAT
CATERPILLAR รุ่น 916
CATERPILLAR รุ่น 926 E
CATERPILLAR รุ่น 936
CATERPILLAR รุ่น 950 F


โปรดเลือกเมนูด้านซ้ายมือ

บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.