บริษัทเทียมถิ่น จำกัด

รายการเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว ทั้งหมด ทุกประเภท

รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 235 CATERPILLAR D5B
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 249 CATERPILLAR D7E
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 215 HITACHI DX175
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 219 CATERPILLAR D5
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 222 CATERPILLAR D7F
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 223 CATERPILLAR D7F
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 230 CATERPILLAR D4D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 202 CATERPILLAR D4D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 234 CATERPILLAR D6C
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 138 KOMATSU PC120-3
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 237 CATERPILLAR D6C
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 239 FIAT ALLIS AD12
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 241 CATERPILLAR D5H-II
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 242 CATERPILLAR D5H-II
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 246 CATERPILLAR D6D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 247 CATERPILLAR D6D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 248 CATERPILLAR D6D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 232 CATERPILLAR D6D
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 113 KOMATSU PC200-7
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 951 CATERPILLAR 140G
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 198 KOMATSU PC400
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 199 HANIX SB25
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 200 HITACHI EX60T-2
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 103 CATERPILLAR EL240
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 104 CATERPILLAR E300B
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 213 CATERPILLAR D5
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 110 KOMATSU PW150-1
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 201 KOMATSU D50A
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 120 NIPPON SHARYO NTC48
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 130 CATERPILLAR E200D
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 132 FUCHS MHL 350
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 133 KOMATSU PC120-3
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 134 KOMATSU PC120-3
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 135 KOMATSU PC120-3
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 136 KOMATSU PC120-3
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 109 DAEWOO DH220LC
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 941 KOMATSU GD625A
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 723 CATERPILLAR 950F
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 724 CATERPILLAR 950F
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 725 CATERPILLAR 815
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 727 KOMATSU WA320-3
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 731 KOMATSU WA320-3
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 930 MITSUBISHI MG3
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 721 CATERPILLAR 922
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 940 CAT 12F
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 728 KOMATSU WA320-3
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 943 CAT 12G
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 944 CAT 140G
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 946 CATERPILLAR 12G
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 949 CATERPILLAR 140G
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 251 KOMATSU D60E
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 137 KOMATSU PC180LC-3
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 950 CATERPILLAR 140G
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 934 CATERPILLAR 12F
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 330 HINO EN286B
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 253 CATERPILLAR D4H
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 254 CATERPILLAR D4HZ
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 732 CATERPILLAR 988B
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 329 NISSAN
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 720 KOMATSU 560
รถบด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 520 STA VV1400D
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 530 DYNAPAC CA25
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 532 DYNAPAC CP20W
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 537 VIBROMIX 2000
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 534 MITSUBISHI U-20
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 718 CATERPILLAR 815B
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 711 TCM 860
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 319 VOLVO BM861
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 712 KOMATSU WA400-1
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 715 CATERPILLAR 950F
รถบด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 717 CATERPILLAR 815
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 536 WATANABE WP902
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 719 CATERPILLAR 815B
รถขุด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10093 IHI IS-75B 0 8,049 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10072 KOMATSU PF3-1 รถขุดไฮดรอลิคPC120-3 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10075 KOMATSU BZ40-1 CRUSHER 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10092 KOMATSU PW100-3 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10052 Komatsu PC 200-6 รถขุดไฮดรอลิค 19800 8011 1995
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10085 KOMATSU PC60U-1 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10068 KOMATSU PC 220-6Z รถขุดไฮดรอลิค 0 0 1995
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10082 KOMATSU PC228US-1 0 2,079 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10070 KOMATSU PC200-7A รถขุดไฮดรอลิค 0 6092 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10090 KOMATSU PW100-3 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10089 KOMATSU PC200-7A 0 2,325 2006
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10087 KOMATSU PW100-3 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10081 KOMATSU PC200-7A รถขุดไฮดรอลิค 0 4,952 2005
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10080 KOMATSU PW150-1รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10079 KOMATSU PC200-7A รถขุดไฮดรอลิค 0 9,057 2003
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10020 Komatsu PW 100-3 รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 11080 11 1993
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10069 KOMATSU PC 210LC-6 รถขุดไฮดรอลิค 21750 0 ..
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10088 KATO 1174080 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10049 Kobelco SK 200 mark V รถขุดไฮดรอลิค 19000 11 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10084 KOMATSU PC200-7A 0 6,303 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10033 Caterpillar CAT 320 V2 รถขุดไฮดรอลิค 19400 4044 1997
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10037 Komatsu PW 60รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 0.38 11 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10034 Caterpillar CAT 320 รถขุดไฮดรอลิค 0.3 11 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10001 Komatsu 20 HT รถขุดไฮดรอลิค 19800 1 1
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10064 KOMATSU 200-6 รถขุดไฮดรอลิค 19800 .. ..
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10062 CAT E300B รถขุดไฮดรอลิค 0 0 ..
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10059 SUMITOMO SH 200 รถขุดไฮดรอลิค 0 10687 0
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10065 KOMATSU PC20-5 รถขุดไฮดรอลิค 0 .. ..
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10066 KOMATSU PC30-5 รถขุดไฮดรอลิค 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10067 komatsu PC200-7 รถขุดไฮดรอลิค 20785 5XXX 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถขุด 10053 Komatsu PC 200-5 รถขุดไฮดรอลิค 18930 - 2004
รถดันตีนตะขาบ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40014 CATERPILLAR D4H รถแทรคเตอร์ดันดิน 1 1 1
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40007 Caterpillar CAT D6H รถดันดินตีนตะขาบ 20500 9199 1996
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40001 KOMATSU D 50 A รถดันดินตีนตะขาบ 0.08 11 2004
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40010 Caterpillar CAT D5 รถแทรคเตอร์ดันดิน 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40015 HITACHI DX175-17 รถดันดินตีนตะขาบ 0 - 1996
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40002 Caterpillar CAT D4D รถดันดินตีนตะขาบ 0.47 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ d20p-6 KOMATSU D20P-6 0 1,102.5 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40018 CATERPILLAR D7G รถดันดินตีนตะขาบ 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 49001 Caterpillar D6H รถดันดินตีนตะขาบ 0.28 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40020 CATERPILLAR D7G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40016 CATERPILLAR D6H 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40021 CATERPILLAR D6D 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40017 CATERPILLAR D6D 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40032 CATERPILLAR D6D 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40033 CATERPILLAR D7G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40033 CATERPILLAR D7G LPG 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถดันตีนตะขาบ 40039 FIAT ALLIS AD12 0 - -
รถตักล้อยาง
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 705 KOMATSU รถตักล้อยาง 540 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50008 KOMATSU WA450-1 รถตักล้อยาง 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50007 KOMATSU 510 รถตักล้อยาง 1 1 1982
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50009 KOMATSU BD25-3 รถตักล้อยาง 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50014 CATERPILLAR 950F 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50017 CATERPILLAR 815 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50011 TCM 860 0 5805 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50010 CATERPILLAR 950E 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50012 KOMATSU WA400-1 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50013 KOMATSU 510 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 50015 CATERPILLAR 950F 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถตักล้อยาง 706 KOMATSU WA500-1 รถตักล้อยาง 27600 1XXXX 1
รถเกรด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20040 CATERPILLAR 12F 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20044 CATERPILLAR 140G 0 - --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20041 KOMATSU GD625A 0 13219 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20024 Komatsu GD 625A-1C รถเกรดเกลี่ยดิน 14090 11 1996
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20022 Caterpillar CAT 140 G รถเกรดเกลี่ยดิน 0.23 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20032 CATERPILLAR 12G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20045 CATERPILLAR 140G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20033 KOMATSU GD37-5H รถเกรดเกลี่ยดิน 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20043 CATERPILLAR 12G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20036 CAT 140G 5MD รถเกรดเกลี่ยดิน 1 1 1993
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20034 CAT 12F รถเกรดเกลี่ยดิน 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20031 CATERPILLAR 12G รถเกรดเกลี่ยดิน 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20023 KOMATSU GD623A รถเกรดเกลี่ยดิน 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด s201 CATERPILLAR 12G รถเกรดเกลี่ยดิน 13080 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถเกรด 20030 MITSUBISHI MG3 รถเกรดเกลี่ยดิน 0 0 --
รถบด
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31024 DYNAPAC CS12 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 32002 WATANABE WP902 0.47 11 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 32005 SAKAI TS150 รถบดล้อยาง 0.47 2467 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31006 Dynapac Dynapac CC21 รถบดสั่นสะเทือน 0.71 -- ---
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31005 Dynapac Dynapac CC21 รถบดสั่นสะเทือน 0.71 -- ---
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด c31001 IR SD100D รถบดสั่นสะเทือน 11 1 1995
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31009 SAKAI R 2 รถบดล้อเหล็ก 0.47 11 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31012 STA VV 1400 D รถบดสั่นสะเทือน 13800 11 1995
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 32001 SAKAI TS7409 0.47 11 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 32007 MITSUBISHI U-20 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31013 Dynapac Dynapac CA 25 D รถบดสั่นสะเทือน 0.71 11 ---
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31023 DYNAPAC CP20W รถบดล้อยาง 0 -- -
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด C31002 IR SD100D รถบดสั่นสะเทือน 11 1 1997
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31020 SAKAI SV 500 TF รถบดสั่นสะเทือน 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31025 SAKAI SV500 0 - 0
รายละเอียดคลิกที่นี่ รถบด 31021 DYNAPAC CA25 0 - -
เครื่องจักรอื่นๆ
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 71001 WATER PUMP N/A 0.47 -- 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63028 VIBRO-HAMMER - 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 62012 มิตซูบิชิ FUSO 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63031 OKADA HB8G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630341 - - 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63038 BRRONESS LM535W 0 3702 -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 62011 - - 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63024 FORD 6710 FARMING TRACTOR 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630022 KOMATSU FD25-7 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 61013 VOLVO BM861 0 0 --
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63016 HIAB 140 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630018 MITSUBISHI MKB1300 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 00003 ตะแกรงหิน -- 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 00002 TANK -- 0 -- --
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630019 KRUPP MKB1400 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 62008 ISUZU N/A 0.47 -- 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630021 KOMATSU FG25-7 0 -- -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 70002 TOYOTA FG25 0.47 -- 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 64004 / 64005 Truck mounted concrete mixer VALCON 6 cbm. / NISSAN CW430 0 0 0
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 61016 KOMATSU MST-1100 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ pumpD7G ปั้ม โซล่า D7G 0 - -
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 63007 LOW BOY U.S.ARMY FN2 0.47 -- 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 62007 HINO RANGER 0.47 -- 200
รายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องจักรอื่นๆ 630020 FURUKAWA HB30 0 - -
เครื่องย่อยไม้
  ประเภท รหัส ยี่ห้อ รุ่น น้ำหนัก ชั่วโมง ปี
ูรายละเอียดคลิกที่นี่ เครื่องย่อยไม้ 63035 JENSEN D-2395 0 751 -

บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.